Giá Xà Gồ C100, Tổng Quan Về Thép Xà Gồ C100

  • Tên sản phẩm: Xà gồ C100, Thép hình C100
  • Chiều rộng: 100 (mm)
  • Chiều cao 2 cạnh: 50 (mm)
  • Độ dày: từ 1.5 – 3.5 (mm)
  • Chiều dài: 6m
Danh mục: