Giá Sắt Thép Hình Đại Việt Mới Nhất

Bạn cần bảng giá sắt thép hình Đại Việt để tính toán chi phí cho công trình? Bạn chưa biết thép hình Đại Việt gồm có những loại nào? Bạn chưa biết mua thép hình Đại Việt ở đâu đúng giá, đúng chất lượng tại Tphcm. Tham khảo ngày bài viết dưới đây hoặc liên hệ ngay với chung tôi qua số hotline để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá ngay nhé.

Bảng giá thép hình Đại Việt mới nhất 2023

Bảng báo giá sắt thép hình Đại Việt hôm nay 2023 đã được chúng tôi thống kê và trình bày ngay dưới đây. Xin cam kết bảng giá là rẻ nhất thị trường, trực tiếp từ thương hiệu thép Đại Việt. Bảng giá thép hình Đại Việt bao gồm các loại giá như: giá thép hình V Đại Việt, giá thép hình U Đại Việt, giá thép hình I Đại Việt và giá thép hình H Đại Việt.

Báo giá sắt thép hình Đại Việt mới nhất
Báo giá sắt thép hình Đại Việt mới nhất

1/ Bảng báo giá sắt thép hình V Đại Việt mới nhất hiện nay

Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Đen Mẹ Kẽm Nhúng Kẽm
 

 

V25x25

 

4.5 Kg 4.5 Kg 68.000 98.000 137.000
5.0 Kg 5.0 Kg 73.000 104.000 147.000
2.5 li 5.5 Kg 85.000 118.000 166.000
3.5 li 7.2 Kg 114.000 139.000 203.000
 

 

V30x30 

 

 

2.0 li 5.0 Kg 70.000 101.000 145.000
2.2 li 5.5 Kg 78.000 111.000 157.000
2.4 li 6.0 Kg 81.000 116.000 169.000
2.5 li 6.5 Kg 88.000 124.000 178.000
2.8 li 7.3 Kg 101.000 139.000 203.000
3.5 li 8.4 Kg 115.000 156.000 216.000
 

 

 

 

V40x40 

 

 

 

 

7.5 Kg 7.5 Kg 101.000 140.000 190.000
2.4 li 8.0 Kg 106.000 146.000 199.000
2.6 li 8.5 Kg 115.000 158.000 213.000
2.8 li 9.5 Kg 125.000 170.000 233.000
3.2 li 11 Kg 141.000 195.000 263.000
3.3 li 11.5 Kg 148.000 203.000 275.000
3.4 li 12 Kg 154.000 211.000 288.000
3.5 li 12.5 Kg 160.000 224.000 299.000
4.0 li 14 Kg 180.000 252.000 335.000
 

 

 

 

 

 V50x50

 

 

 

 

 

2.6 li 11.5 Kg 150.000 210.000 279.000
2.8 li 12 Kg 157.000 219.000 281.000
2.9 li 12.5 Kg 163.000 226.000 299.000
3.0 li 13 Kg 167.000 236.000 301.000
3.1 li 13.8 Kg 177.000 249.000 318.000
3.5 li 15 Kg 191.000 267.000 348.000
3.8 li 16 Kg 204.000 284.000 371.000
3.9 li 17 Kg 217.000 301.000 394.000
4.0 li 17.5 Kg 224.000 307.000 405.000
4.5 li 20 Kg 256.000 349.000 441.000
5.0 li 22 Kg 281.000 381.000 480.000
 

V63x63 

 

 

4.0 li 22 Kg 289.000 388.000 488.000
4.5 li 25 Kg 324.000 437.000 550.000
5.0 li 27.5 Kg 256.000 481.000 593.000
5.5 li 30 Kg 387.000 521.000 648.000
6.0 li 32.5 Kg 420.000 565.000 702.000
V70x70 

 

5.0 li 32 Kg 340.000 574.000 709.000
6.0 li 37 Kg 489.000 650.000 814.000
7.0 li 42 Kg 570.000 745.000 926.000
V75x75 5.0 li 33 Kg 455.000 595..000 731.000
6.0 li 39 Kg 530.000 670.000 828.000
7.0 li 45 Kg 610.000 804.000 983.000
8.0 li 53 Kg 717.000 931.000 1.141.000
 

V63x63 (AKS)

 

 

4.0 li 22 Kg 318.000 421.000 520.000
4.5 li 25 Kg 360.000 475.000 588.000
5.0 li 27.5 Kg 395.000 524.000 635.000
5.5 li 30 Kg 431.000 572.000 694.000
6.0 li 32.5 Kg 467.000 620.000 752.000
V70x70 (AKS) 

 

5.0 li 32 Kg 459.000 596.000 726.000
6.0 li 36 Kg 518.000 688.000 842.000
7.0 li 42 Kg 602.000 787.000 957.000
 

V75x75 (AKS)

 

 

5.0 li 33 Kg 473.000 613.000 750.000
6.0 li 39 Kg 560.000 698.000 856.000
7.0 li 45 Kg 644.000 838.000 1.021.000
8.0 li 53 Kg 758.000 971.000 1.186.000
V80x80 (AKS) 

 

6.0 li 42 Kg 616.000 786.000 956.000
7.0 li 48 Kg 702.000 901.000 1.096.000
8.0 li 56 Kg 817.000 1.047.000 1.275.000
V90x90 (AKS)

 

6.0 li 47 Kg 688.000 873.000 1.073.000
7.0 li 55 Kg 803.000 1.021.000 1.230.000
8.0 li 62 Kg 903.000 1.155.000 1.386.000
V100x100 (AKS)

 

7.0 li 62Kg 902.000 1.175.000 1.396.000
8.0 li 67Kg 976.000 1.268.000 1.520.000
10.0 li 84Kg 1.225.000 1.577.000 1.881.000

2/ Báo giá thép hình U Đại Việt

Quy cách Số cây/bó Tỷ trọng Đơn giá (vnđ/kg) Đơn giá (vnđ/cây)
Thép U80 x 38 x 6m 100 24.0 16,070 385,680
Thép U80 x 40 x 6m 100 28.0 16,070 449,960
Thép U80 x 40 x 6m 100 33.0 16,070 530,310
Thép U100 x 44 x 6m 90 33.0 16,070 530,310
Thép U100 x 46 x 6m 90 40.0 16,070 642,800
Thép U100 x 46 x 6m 90 45.0 16,070 723,150
Thép U100 x 48 x 6m 90 48.0 16,070 771,360
Thép U120 x 50 x 6m 64 45.0 16,290 733,050
Thép U120 x 52 x 6m 64 50.0 16,290 814,500
Thép I 100 x 52 x 6m 64 55.0 16,290 895,950
Thép I 120 x 64 x 6m 56 56.0 16,170 905,520

3/ Báo giá sắt thép hình I Đại Việt

Quy cách Barem

Thép hình I

(Kg/m) Kg Cây 6m Cây 12m
Thép I100*50*4.5ly 42.5 kg/cây 720,000
Thép I100*50*4.5ly 42.5 kg/cây 720,000
Thép I120*65*4.5ly 52.5 kg/cây 720,000
Thép I120*65*4.5ly 52.5 kg/cây 720,000
Thép I150*75*7ly 14.00 16,900 1,318,000 2,636,000
Thép I150*75*7ly 14.00 19,100 1,604,400 3,208,800
Thép I198*99*4.5*7ly 18.20 19,100 2,085,720 4,171,440
Thép I200*100*5.5*8ly 21.30 18,400 2,351,520 4,703,040
Thép I248*124*5*8ly 25.70 19,100 2,945,220 5,890,440
Thép I250*125*6*9ly 29.60 18,400 3,267,840 6,535,680
Thép I298*149*5.5*8ly 32.00 19,100 3,667,200 7,334,400
Thép I300*150*6.5*9ly 36.70 18,400 4,051,680 8,103,360
Thép I346*174*6*9ly 41.40 19,100 4,744,440 9,488,880
Thép I350*175*7*11ly 49.60 18,400 5,475,840 10,951,680
Thép I396*199*9*14ly 56.60 19,100 6,486,360 12,972,720
Thép I400*200*8*13ly 66.00 18,400 7,286,400 14,572,800
Thép I450*200*9*14ly 76.00 18,400 8,390,400 16,780,800
Thép I496*199*9*14ly 79.50 19,100 9,110,700 18,221,400
Thép I500*200*10*16ly 89.60 18,400 9,891,840 19,783,680
Thép I600*200*11*17ly 106.00 Liên hệ Liên hệ Liên hệ

4/ Bảng báo giá thép hình H Đại Việt

Quy cách Barem

Thép hình H

(Kg/m) Kg Cây 6m Cây 12m
Thép H100*100*6*8ly 17.20 19,100 1,971,120 3,942,240
Thép H125*125*6.5*9 23.80 19,100 2,727,480 5,454,960
Thép H148*100*6*9 21.70 19,100 2,486,820 4,973,640
Thép H150*150*7*10 31.50 19,100 3,609,900 7,219,800
Thép H194*150*6*9 30.60 19,100 3,506,760 7,013,520
Thép H200*200*8*12 49.90 19,100 5,718,540 11,437,080
Thép H244*175*7*11 44.10 19,100 5,053,860 10,107,720
Thép H250*250*9*14 72.40 19,100 8,297,040 16,594,080
Thép H294*200*8*12 56.80 19,100 6,509,280 13,018,560
Thép H300*300*10*15 94.00 19,100 10,772,400 21,544,800
Thép H350*350*12*19 137.00 19,100 15,700,200 31,400,400
Thép H340*250*9*14 79.70 19,100 9,133,620 18,267,240
Thép H390*30010*16 107.00 19,100 12,262,200 24,524,400
Thép H400*400*13*21 172.00 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Thép H440*300*11*18 124.00 Liên hệ Liên hệ Liên hệ

So sánh giá sắt thép hình Đại Việt với các nhà máy uy tín nhất hiện nay

 1. Giá sắt hình ký hiệu PS
 2. Giá sắt hình Posco Vina
 3. Giá sắt hình An Khánh
 4. Giá sắt hình Malaysia
 5. Giá sắt hình Trung Quốc
 6. Giá sắt hình Hàn Quốc
 7. Giá sắt hình Á Châu
 8. Giá sắt hình Thu Phương
 9. Giá sắt hình Quang Thắng
 10. Giá sắt hình Quyền Quyên
 11. Giá sắt hình Việt Nhật
 12. Giá sắt hình Nhật Bản

Hình ảnh sản phẩm sắt thép hình Đại Việt

Thép hình v200x200 Đại Việt
Thép hình v200x200 Đại Việt
Sắt thép hình Đại Việt giá rẻ
Sắt thép hình Đại Việt giá rẻ
Mua thép hình Đại Việt giá rẻ
Mua thép hình Đại Việt giá rẻ

Cập nhật báo giá các loại sắt thép hình mới nhất tại đây:

 1. Giá sắt thép hình H
 2. Giá sắt thép hình I
 3. Giá sắt thép hình U
 4. Giá sắt thép hình V

Thông tin bạn nên biết về sắt thép hình Đại Việt

1/ Đôi nét về sản phẩm thép hình Đại Việt

Thép hình V Đại Việt là gì?

Thép hình V Đại Việt hay còn gọi là thép góc V, một trong những sản phẩm thuộc thương hiệu thép Đại Việt. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến, do đó thành phẩm thu được là loại thép đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, độ bền tốt, khả năng thích nghi trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.

Đặc điểm của thép hình Đại Việt

Thép hình là một trong những nguyên liệu đóng vai trò quan trọng trong đa lĩnh vực ngành nghề hiện nay có thể nói từ các công trình dân dụng hay ngành công nghiệp đều sử dụng loại thép hình. Thép hình Đại Việt với khả năng chịu lực tốt, không bị biến dạng nếu va đập hoặc chịu tác động mạnh từ từ bên ngoài (phương ngang lẫn phương dọc).

 1. Thép hình V với độ dài thông thường là 6 đến 12m với 2 loại phổ biến như  thép hình V thương và thép hình V mạ kẽm nhúng nóng, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn bởi các chất hóa học, axit hay muối mặn tốt, ngăn được tình trạng hoen gỉ làm giảm tuổi thọ của sản phẩm
 2. Thép hình U là sản phẩm nổi tiếng với độ cứng cao, bền bỉ và chắc chắn. Khả năng chống chịu tác động ngoại lực cực kỳ tốt, đặc biệt có thể chống rung lắc ở mọi công trình. Loại sản phẩm này được sản xuất đa kích thước, khối lượng tuy nhiên mỗi loại đều sở hữu những đặc tính riêng 
 3. Thép hình I là loại sản phẩm thép hình được sử dụng phổ biến tại nhiều công trình ngày nay, đa kích thước, mỗi loại sử dụng vào từng mục đích khác nhau. Được sử dụng phổ biến trong các kết cấu chịu lực hoặc các công trình công nghiệp đặc biệt khác, nhìn bên ngoài có hình dáng khá giống thép hình H nhưng lại được thiết kế với tính chất khác nhau.
 4. Thép hình H là loại thép có đặc tính bền, vững chắc và cứng rắn với cường độ chịu lực cao, có thể tồn tại trong mọi điều kiện thời tiết. Loại thép này có thể cân bằng kết cấu công trình. Do đó không quá xa lạ khi sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong các hạng mục thi công khác nhau.

2/ Giới thiệu công ty thép Đại Việt

Công ty Thép Đại Việt hay còn gọi là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thép Đại Việt, được thành lập năm 2009  một trong những đơn vị cung cấp những mặt hàng sắt, thép xây dựng chất lượng ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.

Ngoài ra đây cũng là đại lý của những thương hiệu sắt thép lớn như Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Hữu Liên, Việt Nhật, Nam Kim, Pomina…

Công ty Thép Đại Việt

Với nền kinh tế phát triển không ngừng, cùng với đó là việc sử dụng sắt thép trong ngành xây dựng là điều tất yếu và vô cùng quan trọng, đóng góp to lớn cho các công trình kiến trúc ở nước ta. Bao gồm cả các loại thép hình, thép tấm, thép ống…

Ngoài ra, nói đến ngành xây dựng là không chỉ nhắc đến các thợ thi công, thợ xây như truyền thống mà ngày nay các nhà thép tiền chế chuyên sản xuất, phân phối và xây dựng đã đem lại cơ hội lớn hơn cho ngành sắt thép nói chung và cho cả lĩnh lực xây dựng nói riêng.

Khách hàng mà Công ty Thép Đại Việt hướng đến là những công ty, khách hàng hay cá nhân muốn thi công xây dựng các công trình nhà ở, nhà xưởng, nhà hàng… Những công trình hàng hải đóng tàu, sản xuất các trang thiết bị,… 

Những sản phẩm mà Công ty Thép Đại Việt cung cấp

Hiện nay Công ty Thép Đại Việt là đơn vị, nhà cung cấp sắt thép xây dựng lớn mạnh cho hầu hết các công trình xây dựng đa quy mô trên khắp địa bàn miền Nam, đặc biệt là khu vực Tphcm.  

Danh mục sản phẩm bao gồm:

 • Thép Hình chữ H 
 • Thép Hình Chữ H
 • Thép hình chữ I 
 • Thép hình chữ V 
 • Thép Tấm
 • Thép Tấm Trơn
 • Thép Tấm Gân 
 • Thép ống vuông, tròn, lưới thép B40…
 • Các sản phẩm thép khác của Đại Việt

3/ Ứng dụng thép hình Đại Việt

Tương tự các loại thép khác, thép Đại Việt cũng được ứng dụng rộng rãi như:

 • Thép hình V Đại Việt được dùng trong các công trình trọng điểm như kết cấu cầu cảng, cầu đường, các công trình xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế, nhà ở, khu công nghiệp
 • Trong ngành công nghiệp đóng tàu, ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo
 • Làm hàng rào bảo vệ, sản xuất các thiết bị nội thất, trang trí khuôn viên , mái che, lan can, cầu thang
 • Thi công khung sườn xe bán tải, xe tải, ăng ten, cột điện và các hạng mục công trình trọng điểm khác

4/ Tiêu chuẩn thép Đại Việt

Stt Chỉ tiêu Thông tin chi tiết 
1 Mác Thép:  SS400, A36, SM490A, SM490B 
2 Tiêu chuẩn JIS G3101- 2010, JIS G3101- 2015.
3 Xuất xứ:  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI VIỆT
4 Quy cách độ dày:  từ 4.5mm đến 24mm
5 Quy cách chiều dài:  từ 6m đến 12m

5/ Bảng tra trọng lượng thép hình Đại Việt

Tên Hàng Kg/M Tên Hàng Kg/M
U50 x 32 x 2.5 x 6m 2.5 I100 x 55 x 3.6 x 6m 6.72
U80 x 38 x 3.5 x 6m 5.16 I120 x 64 x 3.8 x 6m 8.36
U80 x 43 x 4.5 x 6m 7.0 I150 x 75 x 5 x 7 x 12m 14
U100 x 45 x 3.8 x 6m 7.3 I198 x 99 x 4.5 x 7 x 12m 18.2
U100 x 48 x 5.3 x 6m 8.6 I200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 21.3
U100 x 50 x 5.0 x 12m 9.36 I248 x 124 x 5 x 8 x 12m 25.7
U100 x 50 x 5.0 x 7.5 x 12m 9.36 I250 x 125 x 6 x 9 x 12m 29.6
U120 x 50 x 4.7 x 6m 7.5 I298 x 149 x 5.5 x 8 x 12m 32
U120 x 52 x 5.4 x 6m 9.3 I300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 36.7
U125 x 65 x 6 x 12m 13.4 I346 x 174 x 6 x 9 x 12m 41.4
U140 x 52 x 4.2 x 6m 9.0 I350 x 175 x 7 x 11 x 12m 49.6
U140 x 53 x 4.7 x 6m 10 I396 x 199 x 7 x 11 x 12m 56.6
U150 x 75 x 6.5 x 12m 18.6 I400 x 200 x 8 x 13 x 12m 66
U150 x 75 x 6.5 x 10 x 12m 18.6 I446 x 199 x 8 x 12 x 12m 66.2
U160 x 65 x 5.0 x 12m 14 I450 x 200 x 9 x 14 x 12m 76
U180 x 65 x 5.3 x 12m 15 I482 x 300 x 11 x 15 x 12m 114
U200 x 69 x 5.4 x 12m 17 I488 x 300 x 11 x 18 x 12m 128
U200 x 75 x 8.5 x 12m 23.5 I496 x 199 x 9 x 14 x 12m 79.5
U200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m 24.6 I500 x 200 x 10 x 16 x 12m 89.6
U200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m 30.3 I582 x 300 x 12 x 17 x 12m 137
U250 x 76 x 6.5 x 12m 22.8 I588 x 300 x 12 x 20 x 12m 151
U250 x 78 x 7.0 x 12m 27.41 I600 x 200 x 11 x 17 x 12m 106
U250 x 90 x 9 x 13 x 12m 34.6 I700 x 300 x 13 x 24 x 12m 185
U300 x 85 x 7.5 x 12m 34.46 I800 x 300 x 14 x 26 x 12m 210
U300 x 90 x 9 x 13 x 12m 38.1 I900 x 300 x 16 x 28 x 12m 243
U380 x 100 x 10.5 x 12m 54.5

Mua sắt thép hình Đại Việt ở đâu uy tín, chất lượng?

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị chuyên bán sắt thép hình Đại Việt các loại tại khu vực miền Nam hay tại Tphcm hãy đến ngay với Công ty chúng tôi. Cam kết chính hãng, chất lượng, giá rẻ cạnh tranh trên thị trường.

Những lưu ý khi mua thép hình Đại Việt tại Tphcm

Một trong những vấn đề làm quý khách lo ngại chắc chắn là làm sao để chọn được sản phẩm tốt, giả hợp lý, chất lượng cao và tránh gặp phải những đơn vị kém chất lượng đúng không nào. Để mua được loại thép hình Đại Việt chính hãng tốt nhất hiện nay trên thị trường bạn nên chú ý một số lưu ý sau:

 1. Ưu tiên chọn mua tại các đơn vị có uy tín, có thương hiệu trên thị trường (nên chọn mua tại các đôn vị lâu năm)
 2. Nguồn hàng phải có giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa rõ ràng
 3. Đơn vị cung ứng phải chuyên sâu về sắt thép xây dựng các loại
 4. Tìm hiểu bảng giá tại nhiều đơn vị khác nhau để năm được mức giá chung trên thị trường
 5. Hạn chế mua tại những nơi có mức giá bán quá rẻ
 6. Có thể tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia hoặc bạn bè hay đồng nghiệp để có cái nhìn khách quan hơn.

Vì sao nên mua thép hình Đại Việt tại công ty chúng tôi

Công ty chúng tôi không những là đại lý cấp phối cấp 1 của thương hiệu thép Đại Việt, chúng tôi còn chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm sắt thép hình khác hiện nay trên thị trường. Với kinh nghiệm được tích lũy từ thực tế, các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp luôn là loại chính hãng, uy tín, giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam, với cam kết:

 • Đa dạng nguồn sản phẩm với thép hình V Đại Việt, sát thép hình U Đại Việt, I Đại Việt và H Đại Việt,….
 • 100% chính hãng, chất lượng với mức giá vô cùng hợp lý
 • Vận chuyển nhanh chóng đến tận công trình cho quý khách
 • Đảm bảo hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng
 • Tư vấn nhanh chóng, báo giá nhiệt tình, hỗ trợ hết mình

Mua sắt thép hình Đại Việt các loại chính hãng, giá rẻ, chất lượng, an toàn, uy tín tại Tphcm hãy nhanh tay gọi ngay vào số hotline bên dưới của chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá ngày hôm nay.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7

CÔNG TY TÔN THÉP VƯƠNG QUÂN KHÔI

 • Văn Phòng : 79 Tân Thới Nhì 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM
 • Địa chỉ 1 : Lô 16 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM
 • Địa chỉ 2 : 10 Độc lập, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • Địa chỉ 3 : Đường tỉnh lộ 15, Phú Hiệp, Củ Chi, TPHCM
 • Địa chỉ 4 : 39 đường CN13, KCN Tân Bình, Tân Phú, TPHCM
 • Điện thoại  : 028.3888.5888 - 028.3620.8812
 • Hotline    : 0937.181.999 - 0567.000.999 - 0989.469.678 - 0797.181.999 - 033.355.0292
 • Email : vuongquankhoisteel@gmail.com
 • MST   : 0316947693
 • STK   : 45612345678 - Ngân hàng: Á Châu ACB - Chi nhánh Châu Văn Liêm - Q5
 • Wesite : www.satthepgiadaily.com
 • Youtube: Youtube.com/satthepgiadaily
 • Facebook: Facebook.com/satthepgiadaily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *