Thông Tin Về Giá Thép Hình H300 Mới Nhất Hôm Nay

  • Tên gọi sản phẩm: Thép hình H300
  • Độ dày tiêu chuẩn: 7.00mm – 10.00mm
  • Tiêu chuẩn: JIS G310, G3106, JIS G310, G3106, A570 GrA/GrD, A572 Gr42/50,…
  • Trọng lượng: 94kg
Danh mục: